Porzeczka


Porzeczka

PORZECZKI

ODMIANA OPIS
PORZECZKA CZARNA OJEBYN (forma krzaczasta i pienna ) Krzew odporny na mączniaka. Owoce duże równomiernie
dojrzewające
Czas owocowania: połowa lipca 
PORZECZKA CZERWONA JONKHEER VAN TETS( forma krzaczasta i pienna) Owoce duże , błyszcząco-czerwone , dojrzewające równomiernie..
Czas owocowania: początek lipca