Szkółka drzew krzewów owocowych i ozdobnych
Szkółka drzew krzewów owocowych i ozdobnych

Klon

Klon - Szkółka roślin Stecz

KLON

Klon (łac. Acer) to roślina z rodziny mydleńcowatych,  występująca głównie w strefie klimatu umiarkowanego. Obejmuje wiele gatunków i odmian, które przejawiają różnorodne cechy morfologiczne. Klon jest rośliną mało wymagającą pod względem uprawowym i siedliskowym. Niektóre gatunki można nawet zaliczyć do roślin ruderalnych, które wykazują zdolność  zasiedlania podłoża będącego całościowo wynikiem działalności człowieka (np. szczeliny w chodnikach miejskich).  Ta cecha (łatwość uprawy) powinna zwłaszcza wzbudzić duże zainteresowanie u osób, które nie dysponują powierzchniami o bogatym w wilgoć i żyznym podłożu, a które nie planują inwestycji w celu wzbogacenia go. Być może nadużyję tego zwrotu (większość gatunków  roślin jest nieustannie wzbogacanych o nowe odmiany), ale na przestrzeni lat wykształcono bardzo wiele odmian o różnorodnych walorach atrakcyjności. Z tego tytułu każdy znajdzie w tym gronie odmianę o cechach, spełniających   kryteria  indywidualnego kanonu piękna.

Roślina ta cieszy się ciągle ogromną popularnością wśród klientów zarówno tych amatorsko komponujących własne przydomowe ogrody, jak i profesjonalnie kształtujących otoczenie. Największe zastosowanie znajdują w kształtowaniu przestrzeni publicznej, gdzie warunki siedliskowe i zanieczyszczenia nie sprzyjają  większości roślin. Klony natomiast radzą sobie w tego typu warunkach wyśmienicie. Są często stosowanym materiałem roślinnym w nasadzeniach zieleni przydrożnej, zieleni osiedlowej, cmentarzach, parkach, parkingach, zielonego otoczenia placówek publicznych, zieleńce, skupiskach zieleni przy zbiornikach wodnych itd. Wszechstronność zastosowania klonu jest ogromna, a wartość jaką wnosi do każdego układu nieoceniona.        

ACER

ODMIANA OPIS

Klon jesionolistny –Elegans

Klon o drobniejszych listkach, które początkowo są różowawe a z czasem stają się zielone z żółtą nieregularną obwódką. Wielkość dorastania: forma pienna.

Klon jesionolistny –Flamingo

Klon o specyficznych i urokliwych liściach, których aspekt wizualny silnie działa na pozytywne odczucia emocjonalne. Są one początkowo różowe gdy są małe a z czasem stają się biało-pstre. Idealny do nasadzeń ogrodowych w celu zróżnicowania barw. Wielkość dorastania: forma pienna.

Klon jesionolistny –Odessanum

Klon o liściach brązowych lub pomarańczowych wiosną, złocistożółtych latem a jesienią blado-żółtych. Polecany zarówno do nasadzeń pojedynczych jak i rzędowych. Wielkość dorastania: forma pienna.

Klon jesionolistny –Variegatum

Klon o liściach zielonych z białą obwódkom. Wielkość dorastania: forma pienna.

Klon zwyczajny –Crimson King

Liście duże o czerwonym i mocno czerwonym zabarwieniu w zależności od odmiany. Wielkość dorastania: forma pienna.

Klon zwyczajny –

Crimson Sentry

Klon o intensywnie czerwonych liściach i kolumnowym pokroju. Dzięki tak geometrycznie zarysowanej formie korony, znajduje ogromne zainteresowanie ze strony architektów krajobrazu. Wartościowa roślina dla przydomowych ogrodów jako składnik wysokiego żywopłotu lub dominujący akcent ogrodowy. W zieleni publicznej często znajduje zastosowanie przy nasadzeniach  przydrożnych pasów drogowych, alei, parków, cmentarzy czy zieleni osiedlowej.   . Wielkość dorastania: 8-10m.

Klon zwyczajny –Drummondii

Klon o dużych liściach. Początkowo są różowe (młode)a następnie jasno-zielone z szeroką kremową obwódką. Wielkość dorastania: forma pienna.

Klon zwyczajny – Globosum

Odmiana klona o idealnej, kulistej koronie i zielonym ulistnieniu. Idealna roślina do zastosowani alejowych, zarówno w publicznych nasadzeniach jak i prywatnych przydomowych przy ścieżkach, wzdłuż wjazdów. Stwarza wrażenie formowanej rośliny, w rzeczywistości nie wymagając zabiegów opartych na cięciu. Wielkość dorastania: forma szczepiona na pniu .

Klon zwyczajny-Princeton Gold

Liście duże, młode są jasnożółte a starsze zielonożółte . Wielkość dorastania: forma pienna.