Szkółka drzew krzewów owocowych i ozdobnych
Szkółka drzew krzewów owocowych i ozdobnych

Żywopłot z grabu

Żywopłot z grabu. Obraz Photo Mix z Pixabay

Żywopłot z grabu. Każdy z nas zna określenie żywopłot, jednak mimo to przypomnę jego istotę. Definicyjnie żywopłot jest ścianą roślin posadzoną liniowo i w niewielkich względem siebie odległościach, tak aby stworzyć izolację oddzielającą poszczególne części ogrodu lub sadzony na granicy działki w celu stworzenia intymnej atmosfery i zabezpieczający właścicieli przed wiatrem, hałasem, kurzem czy śniegiem. Dodatkową cechą klasycznie definiowanego żywopłotu jest jego kształtowanie zarówno od góry jak i od boku.


Jaką roślinę wybrać na żywopłot ?

To pytanie, które zadaje sobie większość użytkowników działek, a także każdy kto taki rodzaj nasadzenia chce zastosować w organizowanej przestrzeni. Nieważne czy publicznej czy prywatnej, dobór jest zawsze kwestią problematyczną i uciążliwą. Wynika to z faktu czasu jaki będzie należało poświęcić na uzyskanie pożądanego rezultatu w postaci pięknego żywopłotu. jest to przedsięwzięcie na lata i dlatego wymaga starannego i rozważnego doboru tworzywa z którego wykonamy taki rodzaj nasadzenia. Odpowiedni dobór materiału roślinnego będzie decydował o charakterze, atrakcyjności i mniejszej bądź większej uciążliwości w pielęgnacji żywopłotu. Nie będę tu rozpisywał się na temat rodzajów żywopłotów oraz roślin, gdyż są one różnorodne i nie stanowią przedmiotu tego wpisu. W celu zapoznania się z tematyką żywopłotu zapraszam do wpisu – Rośliny żywopłotowe. Tutaj zajmiemy się jedną z najczęściej i od wieków stosowanych w takim założeniu roślin, a mianowicie grabie. Tak, już w ogrodach formalnych znajdował zastosowanie i był ochoczo wykorzystywany do tworzenia formowanych układów. Ze względu na swą długowieczność znajduje się on ciągle w takich nasadzeniach jako składowa żywopłotów i tworzywo topiarów.

Grab od wieków jest tworzywem żywopłotów

Żywopłot z grabu
Buche_05 , Photos by sanderl, CC BY 2.0

Grab nie bez powodu był i jest wykorzystywany w takim charakterze. Jego główną zaletą jest stosowanie go w każdym miejscu, niezależnie od warunków nasłonecznienia. To bardzo istotna cecha, zwłaszcza w kontekście usytuowania go w jednej linii przechodzącej przez części ogrodu charakteryzujące się zróżnicowanymi warunkami nasłonecznienia. Oczywistym jest jednak stworzenie właściwych dla jego rozwoju warunków glebowych. Dużo szybciej i bardziej prawidłowo będzie się rozwijał na glebach żyznych o odczynie obojętnym lub zasadowym. Ważna jest również odpowiednia wilgotność podłoża, graby nie lubią przesuszonego podłoża, wpływa to negatywnie na ich regularność rozwoju oraz wartość estetyczną. Dlatego podczas długotrwałych okresów bezdeszczowych dobrze zaopatrzyć rośliny w wodę poprzez sztuczne nawadnianie. Dobrym rozwiązaniem jest także ściółkowanie podłoża korą lub agrowłókniną/agrotkaniną, a także hybrydalna metodą wykorzystując i jedno i drugie. Tak stworzona nawierzchnia zapobiegnie nadmiernej ewapotranspiracji oraz zredukuje rozwój chwastów. Po zastosowaniu do tej kompilacji jeszcze jednego składniku w postaci linii kroplującej uzyskamy naprawdę korzystne dla rozwoju rośliny warunki.

Formowanie Grabu

Grab nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych tworzyw żywopłotu na przestrzeni wieków. Poza oczywiście wspomnianą małą wrażliwością na warunki nasłonecznienia, posiada również inną istotną cechę. Związane jest z jego dużą tolerancją na cięcie. Grab może być formowany nawet kilkukrotnie w ciągu roku i nie wpływa to na niego negatywnie. Przeciwnie, zyskuje atrakcyjną wartość estetyczną. Najlepiej aby ona była zgodna z oczekiwaniami twórcy, ale to zależy również od innych czynników. Zaleca się kształtowanie wiosną w lutym lub początkiem marca, kolejne przy odpowiednim wzroście w czerwcu a ostatnie we wrześniu. Oczywiście są to umowne terminy i zależą od aktualnej panującej aury (w suchych latach wolniej następuje przyrost masy roślinnej) i tempa biologicznego wzrostu rośliny . Często może to sprowadzać się do jednokrotnego zabiegu pielęgnacyjnego lub dwóch. Odległości w jakich się sadzi graby oraz sposoby nasadzenia są zróżnicowane. Grab może być sadzony w rozstawie 30 cm w jednej linii lub w dwóch liniach na mijankę. Zalecane jest sadzenie mniejszych egzemplarzy i cięcie ich już na niższych poziomach, gdyż wówczas ich zagęszczenie jest większe i rozpoczyna się w dolnej partii rośliny. To wpływa fundamentalnie na jego atrakcyjność i wartość estetyczną. Zachęcam wiec do korzystania z grabu jako tworzywa żywopłotowego.

Roślina ta jest dostępna w sprzedaży w naszej szkółce – GRAB


O dostępność w aktualnym okresie prosimy pytać pod numerami telefonu dostępnymi w zakładce „KONTAKT” lub po kliknięciu w ten link


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *