Rośliny żywopłotowe

Żywopłot – pasujące rośliny   “Żywopłot – gęsto posadzone drzewa lub krzewy, zazwyczaj przycinane z boków oraz od góry i tworzące ogrodzenie” – Wikipedia. Żywopłot jest to zwarta ściana zieleni, która tworzą rośliny posadzone w formie liniowej, usytuowane w niewielkich odległościach od siebie. Podstawowym zadaniem żywopłotu jest oddzielanie poszczególnych części […]